Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim

O nas

1 maja 2016 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim Miejsko-Gminny Osrodek Kultury, Sportu i Rekreacji połączył się z Biblioteką Publiczną w Piotrkowie Kujawskim. W wyniku połączenia tych instytucji utworzono gminną jednostkę organizacyjną pod nazwą: Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim.

Działalność kulturalna
1. Podstawowym celem działalności Biblioteki i Ośrodka Kultury w tym zakresie jest
organizowanie działalności kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
2. Biblioteka i Ośrodek Kultury upowszechnia kulturę poprzez podejmowanie działań,
których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców
Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
Działalność Biblioteki i Ośrodka Kultury nie stanowi działalności gospodarczej i nie jest
nastawiona na osiąganie zysku.
3. Biblioteka i Ośrodek Kultury prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu,
upowszechnianiu i ochronie kultury w szczególności poprzez:
1) organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży,
2) organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów,
3) organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych,
4) prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,
5) prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i
folklorystycznych,
6) promocję kultury Miasta i Gminy Piotrków Kujawski i lokalnych twórców kultury,
7) tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury,
8) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,
9) sprawowanie opieki nad zabytkami,
10) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz
zainteresowania wiedzą i sztuką,
11) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego
i artystycznego,
12) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
13) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej,
14) ochronę dziedzictwa kulturalnego gminy.

Biblioteka Publiczna
1. Biblioteka publiczna służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych
społeczeństwa Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz upowszechnianiu wiedzy
i rozwojowi kultury.
2. Do szczególnego zakresu działania Biblioteki należy:
1) gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie materiałów bibliotecznych,
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz
prowadzenie wypożyczeń między-bibliotecznych,
3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, popularyzacji książek
i czasopism z uwzględnieniem potrzeb osób chorych, niepełnosprawnych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
4) organizowanie i upowszechnianie czytelnictwa oraz udostępnianie materiałów
bibliotecznych i informacji,
5) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami oświatowo-wychowawczymi,
instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu
oraz zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski,
6) udzielanie pomocy fachowej bibliotekom szkolnym,
7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

Godziny otwarcia Biblioteki i Ośrodka Kultury:

BIBLIOTEKA
pn. - 8.00 - 16.00
wt. - 8.00 - 16.00
śr. - 9.00 - 16.00
czw. - 8.00 - 16.00
pt. - 9.00 - 16.00
sb. - 9.00 - 13.00 (według harmonogramu)

OŚRODEK KULTURY
pn. - 7.30 - 15.30
wt. - 7.30 - 15.30 
śr. - 7.30 - 15.30 
czw. - 7.30 - 15.30 
pt. - 7.30 - 15.30 
sb. - wg harmonogramu zajęć i wydarzeń
nd. - wg harmonogramu wydarzeń

Programy - Projekty